TARBIJAMÄNGU "Võida poole aasta varu toidulisandit Südamesõber® TENSIA®" REEGLID

1. TOOTE ESINDAJA ja TARBIJAMÄNGU KORRALDAJA:

 1. BioCC OÜ, firma registrinumber 11077336, juriidiline aadress: Kreutzwaldi 1, 51006, Tartu, Eesti.

2. TARBIJAMÄNGU TOIMUMISE KOHT:

 1. Tarbijamäng toimub Eesti Vabariigi territooriumil online keskkonnas.

  3. TARBIJAMÄNGU TOIMUMISE PERIOOD:

  1. Tarbijamängu periood on 12.04.2019 kuni 30.04.2019.

  4. AUHIND:

  1. 9 toidulisandit „Südamesõber® TENSIA®“ (auhinna väärtus koos käibemaksuga 116,94€).

   5. REEGLID OSALEMISEKS:

   1. Osalemiseks tuleb perioodil 12.04.2019 – 30.04.2019 registreerida end auhinnamängu lehel.
   2. Ühel osalejal on võimalik registreeruda ainult üks kord.
   3. Vaid korrektselt täidetud registreerimised osalevad tarbijamängus.
   4. Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.
   5. Ebakorrektselt täidetud registreerimised tarbijamängus ei osale.
   6. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased või vanemad.
   7. Tarbijamängu korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
   8. Tarbijamängu korraldaja ei vastuta:
    1. tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.

   6. OSALEJAKS REGISTREERUMINE:

   1. Registreerimine on tasuta auhinnamängu lehel ning esitada tuleb järgmine kohustuslik informatsioon: ees- ja perekonnanimi ja e-posti aadress.

    7. OSALEMISE TINGIMUS:

    1. Osaleja võib end registreerida alates 00:01 12.04.2019 kuni 23:59 30.04.2019.

     8. VÕITJA VALIMINE:

     1. Võitja valitakse välja kõikide registreerunud osalejate hulgast. Auhinna võitja välja valimine toimub juhuslikkuse alusel kasutades vastavat arvuti tarkvara.
     2. Iga osaleja, kes on andmed sisestanud vastavalt punktis 5 nimetatud reeglitele, osaleb tarbijamängus.
     3. Välja valitakse 1 võitja, kes saab 1 auhinna (9 toidulisandit Südamesõber® TENSIA®)

      9. VÕITJA VÄLJA KUULUTAMINE:

      1. Võitja nimi kuulutatakse välja www.nordwise.eu kodulehel 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast tarbijamängu lõppu. Võitja välja valimine toimub hiljemalt 05.05.2019.
      2. Võitjaga võetakse isiklikult ühendust tema e-maili kaudu.

       10. AUHINNA KÄTTESAAMINE:

       1. Auhinna kätte saamiseks peab võitja minema BioCC OÜ kontorisse asukohaga Riia 181A, Tartu, Eesti, tööpäeviti 10:00 ja 16:00 vahel ning kuni 31.05.2019 (kaasa arvatud). Kui võitja ei saa isiklikult kohale minna, peab ta auhinna kätte saamise kokku leppima kirjutades marketing@biocc.eu või helistades telefonil +372 51965680
       2. Auhinna kätte saamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) täpsustades isiklikke andmeid.
       3. Auhinda ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete vastu.
       4. Pärast 31.05.2019 enam auhinda ei väljastata.
       5. Auhind, mis pole välja võetud hiljemalt 31.05.2019 jääb BioCC OÜ omandisse.

        11. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:

        1. Tarbijamängus osalejatel on õigus esitada kaebusi tarbijamängu käigu kohta kuni 30.06.2019 täites kirjaliku taotluse BioCC OÜ kontoris aadressil Riia 181A, 50411, Tartu, Eesti tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00.
        2. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse tarbijamängus osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.
        3. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest meedia vahendusel.

         12. PRIVAATSUSPOLIITIKA:

         1. Tarbijamängule registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
         2. Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
         3. Registreerimisel palutakse teil esitada täiendavat teavet: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet. Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjadega, siis ärge edastage oma isikuandmeid või paluge oma isikuandmete käitlemise lõpetamist, see võib aga omakorda tähendada, et te ei saa mängust osa võtta ja tarbijamängus osaleda.
         4. Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. Nordwise® uudiskirja ja/või sooduspakkumisi saadetakse ainult soovijatele.
         5. Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Tarbijamängu organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng, milles osalete ja üks kuu pärast seda. Mängu võitja isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
         6. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
         7. Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses.
         8. Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.
         9. Igal ajal on teil õigus meiega ühendust võtta e-posti aadressil marketing@biocc.eu või posti teel: BioCC OÜ Riia 181A, 50411, Tartu, tutvuda teie töödeldavate andmete ja oma muude isikuandmetega ning kuidas neid käideldakse. Samuti on teil õigus nõuda vale, mittetäieliku ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda teie isikuandmete käitlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamist, juhul kui teabe töötlemine ei ole vastavuses seaduse ja käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega. Samuti on teil õigus saada oma isikuandmeid süstemaatiliselt, lihtsalt kasutatavas ja tehnoloogiliselt loetavas vormis (õigus andmeedastusele). Igal ajal on teil õigus tühistada see kokkulepe, mis ei mõjuta andmetöötlusel põhinevat kokkulepet, kuni lepingu sõlmimise tühistamise õiguspärasuseni.
         10. See privaatsuspoliitika kehtib alates 01. maist 2018.

          13. MUUD NÕUDED JA TINGIMUSED

           1. Tarbijamängus osalemisega kinnitab osaleja korraldajatele esitatud andmete õigsust, enda vastavust tarbijamängu reeglitele, soovi tarbijamängus osaleda ning nõustumist kõigi korraldajate kehtestatud tarbijamängu nõuete ja tingimustega.
           2. Tarbijamängu auhinda ei saa võita tarbijamängu korraldamisega seotud inimesed ja nende pereliikmed
           3. Lisateavet tarbijamängu kohta saab tööpäevadel e-posti aadressil marketing@biocc.eu või telefonil +372 5196 5680